Notícia a l’Instal·lador Digital. Tractament de la legionel·la per els sectors hotelers, sanitaris i esportius. L’equip autònom, SANIPACK.

Com a part de la promoció que estem duent a terme per donar coneixement de l’equip autònom, SANIPACK, la setmana passada la revista “L’Instal·lador”, revista tècnica del sector de les instal·lacions i que forma part del Grup Editorial L’Instal·lador, va publicar la notícia de la presentació al mercat de l’equip autònom per a la producció de calefacció i ACS lliure de legionel·la i que és fruit de la col·laboració entre les empreses Micronela i Aldingas.

 

Estem convençuts que quants més enginyers, instal·ladors i usuaris finals coneguin aquest sistema, estaran interessats a conèixer d’a prop tots els avantatges que aporta una solució integral d’aquest tipus:

– generació de calefacció

– generació d’ACS lliure de legionel·la, mitjançant la incorporació del sistema físic Legiopack.

tot en un equip compacte i personalitzable. Pot ser fabricat en un tancament o sobre base-plataforma.

 

http://www.elinstaladordigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3088%3Atratamiento-de-la-legionela-para-los-sectores-hoteleros-sanitarios-y-deportivos&catid=4%3Anovedades&Itemid=4&lang=es