Assistim al I Congrés d’Instal·lacions Hidràuliques en l’Edificació. Barcelona, juny 2015.

MICRONELA, assistirà a l’I Congrés d’Instal·lacions Hidràuliques en l’Edificació organitzat pel Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, la Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC), l’Associació Espanyola d’empreses de Tractament i Control d’Aigües (Aqua Espanya), i l’Editorial L’Instal·lador.

 

Aquest congrés IHE, tindrà lloc a Barcelona els dies 17 i 18 de juny a l’Auditori de la Torre Agbar.

 

Entre altres qüestions, es pretén establir un punt de trobada i de debat sobre tot el concernent a les instal·lacions hidràuliques als edificis i últimes normatives. Es vol impulsar l’eficiència energètica i la racionalitat en el consum d’aigua a través de la promoció i difusió de les més modernes tecnologies i sistemes disponibles al mercat.

 

És aquí i a l’àrea temàtica que ens concerneix, específicament la del manteniment d’instal·lacions i al tractament d’aigües, en què es parlarà de la prevenció de legionel·la. Estem interessades a aportar la nostra experiència i visió sobre els diferents tipus de tractaments per a la prevenció i control de la legionel·la, específicament del sistema que comercialitzem, pasteurizador LEGIOPACK per al tractament i prevenció de la legionel·la en instal·lacions d’aigua sanitària.

 

Acreditacions dels instal·ladors i punts de vista de les Administracions sobre qüestions que afecten el sector, seran altres temes a tractar.