RD 865/2003, del 4 de juliol. Article, 13. “Mètodes de tractament de les instal·lacions”.

 

Ens interessa especialment l’article 13 del Real Decreto ja que fa esment: “ dels mètodes de tractament de les instal·lacions, entre ells els sistemes físics que no precisen d’autorització específica però que han de ser de provada eficàcia, havent-se de verificar el seu correcte funcionament periòdicament. “

 

El nostre LEGIOPACK és un sistema físic ja que “desinfecta mitjançant temperatura amb la finalitat de destruir la càrrega bacteriològica de l’aigua sense productes químics, ni electro-químics”.

 

El nostre SANIPACK és un sistema físic per a la producció d’ACS i calefacció amb aigua pasteuritzada en continu, amb la solució antilegionela incorporada. És a dir, desinfecta mitjançant temperatura l’aigua que produeix, i destrueix i elimina tota la càrrega bacteriològica de l’aigua, sense utilitzar additius químics, ni electroquímics.

 
Els dos sistemes són de provada eficàcia ja que estan instal·lats en més de 100 hospitals, clíniques, residències i hotels per tota Espanya.