Manteniment dels equips Legiopack, pasteuritzadors per la eliminació de la legionel·la en circuits d’aigua calenta sanitària.

El manteniment dels equips LEGIOPACK és molt senzill i econòmic.

 

Micronela recomana fer una visita anual per comprobar el funcionament correcte de tots els components de l’equip.  Un cop es faci la revisió a l’instal·lació del nostre client, es valorarà l’opció de realitzar, en cas de que sigui necessari, la neteja dels bescanviadors de plaques.  En aquest cas es faria una oferta apart.

 

La visita recomanada consta de:

 

 • comprovar el funcionament del contador d’aigua.
 • comprovar el funcionament de la centraleta electrònica.
 • comprovar el funcionament de la vàlvula de 3 vies del primari.
 • comprovar el funcionament de la válvula de 3 vies de distribució de l’aigua calenta.
 • comprovar el funcionament de l’ànode electrònic.
 • comprovar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
 • comprovar el funcionament de la vàlvula antiretorn.
 • comprovar l’estat i el funcionament de les sondes de temperatura.
 • verificar l’existència de fuites d’aigua.
 • comprovar el rendiment del bescanviadors de plaques (en cas necessari es faria la seva neteja i desinfecció).
 • comprovació i verificación de les alarmes.
 • comprovar el funcionament general.

 

Truqueu-nos, estem a la vostra disposició!