L’Institut Biocruces de Biscaia instal·la un equip Legiopack.

L’Institut Biocruces del País Basc instal·la un equip Legiopack per al tractament de la legionel·la en els seus circuits d’ACS.

 

L’Institut Biocruces és una nova aposta de Euskadi per a la investigació sanitària que compta amb més de 5000 m2 de superficie i està dissenyat en base de l’eficiència energética.

 

Es per això que l’adquisició d’un LEGIOPACK LG05 encaixa a la perfecció a l’instal·lació, ja que estalviarem en consum d’aigua i també tindrem un estalvi energétic.

 

Equip físic que per mitjà d’un sistema de pasteurizació en continu i amb producció semi-instantània d’aigua calenta sanitària tractarà i eliminarà la legionel·la del circuit d’ACS del edifici.

 

No utilitzarem additius químics, no altararem les propietats física químiques del aigua i complirem amb totes les exigències del RD 865/2003 del 4 de juliol.

 

A l’equip hi trobem:

 

1 unitat de pasteurizació en inox 316L amb boca de ma.

Comptador d’aigua calenta.

Bescanviadors de plaques de pasteurització i de transferència també en inox 316L.

Fabricat amb canonades internes en acer inox 316L.

Aïllament de les canonades en Armaflex.

Central electrònica pel control de la temperatura de pasteurització i distribució.

Vàlvula de 3 vies, vàlvula de control del cabdal de retorn.

 

Potència mínima demanada a primari: 147kW

Volum unitat de pasteurització: 150 lts

Cabdal als punts de consum a 40ºC5m3/h.

 

El material ja està instal·lat i funcionarà en breu.