Micronela aporta solucions de tecnologia especialitzada, els equips Legiopack.

En general, s’admet la gran dificultat que presenta l’eliminació de la Legionel·la, quan ha entrat a una instal·lació i l’ha colonitzat en major o menor grau.

 

Per garantir l’absència de contaminació de Legionel·la en una instal·lació, hi ha 3 factors determinants a tenir en compte que són:

  1. Evitar que el bacteri penetri a la instal·lació.
  2. Mantenir l’ACS amb una temperatura prou elevada per tal d’impedir el seu creixement i proliferació.
  3. Garantir una circulació continua en la xarxa ACS per tal d’evitar els estancaments de l’aigua.

 

Micronela aposta pels sistemes físics per a la prevenció de la Legionel·la, equipaments que com el Legiopack pasteuritzen en continu l’ACS esdevinguent, aquest, un dels mètodes més efectius en el tractament i la eliminació de la Legionel·la.

 

La desinfecció en continu assegura l’eliminació del bacteri a l’entrada a la xarxa de distribució de l’aigua. Aquest funcionament es fa de forma permanent i sense manipulació humana.

 

Pel bon funcionament dels equips Legiopack, la xarxa ha de complir uns certs requisits per així eliminar el bacteri de tot el sistema i particularment del que es diposita al biofilm de l’interior de les canonades on hi han els nutrients que faciliten la seva multiplicació.

 

No estem només parlant d’un xoc tèrmic, la durabilitat de l’impacte del qual en el tractament del ACS és mínima, tornem a insistir que la qüestió és pasteuritzar “en continu”.

 

No ens cal l’ús de biocides en les instal·lacions on hi han equipaments Legiopack instal·lats, som una alternativa als biocides que malmeten les instal·lacions i que provoquen vessaments contaminants   a la xarxa afectant el medi ambient. Una qüestió prou important relacionada amb el que acabem de dir és que instal·lant un Legiopack ens assegurem que l’aigua no perd les seves característiques físic químiques, aquestes es mantenen.  Aquesta és una de les nostres principals preocupacions, no afectar al medi ambient.

 

Hospitals, residències, escoles, poliesportius, hotels…són instal·lacions on podem proposar la nostra solució Legiopack. Amb l’energia del primari de calderes i per mitjà de dos bescanviadors, produïm aigua calenta a 70 °C per eliminar la legionel·la present a la producció i distribució de l’aigua calenta.  Després precisament, i per la distribució, l’aigua es refreda perquè arribi a l’usuari a la temperatura convenient, segons normativa.

 

Es tracta d’un equip compacte, sense presència d’acumulació d’aigua calenta, segons els casos, reduint costos d’instal·lació i manteniment.

 

L’equip Legiopack es pot instal·lar tant a instal·lacions noves com velles en reformes i és fàcilment integrable amb sistemes d’energies renovables. Això sí, i és indispensable, precisa d’una instal·lació amb retorn per poder funcionar.

 

Són equips molt eficients, energèticament parlant, ja que es pot parlar d’una baixada de consums d’entre el 10 i el 15%. Res desdenyable amb els preus de les energies, actualment.

 

Així com la seva instal·lació és molt fàcil, el seu manteniment també ho és igualment. A l’hora de fer-vos l’oferta, podem concretar també el cost del manteniment anual.

 

I per què un manteniment, en un equip nou?  És important un bon manteniment des del primer moment, ja que preserva les bones qualitats tècniques dels equips. És per això que també disposem d’un servei post venda qualificat per realitzar les verificacions dels dispositius de seguretat (centraletes, vàlvules de seguretat, tancament…) dels equips i per realitzar les neteges dels bescanviadors (aconsellem una revisió anual mínima, depenent de la localització en el territori i del tipus d’aigua de subministrament).

 

Amb el subministrament d’un Legiopack queda assegurat un assessorament previ, per tal de determinar el millor equip per la instal·lació tractada, la realització d’un primer xoc tèrmic i desinfecció de la instal·lació en el moment de l’engegada de l’equip (emetem el corresponent certificat oficial) i després, si us interessa, també estarem en disposició d’oferir un contracte de manteniment per la conservació de l’equip.

 

Micronela, aportem solucions per la tranquil·litat dels responsables de les instal·lacions, en una qüestió tan rellevant com el tractament i control de la legionel·la en instal·lacions de risc.  No ho dubteu, contacteu-nos us assessorarem!