Transparència. Contractació Pública d’un pasteurizador per l’hospital Joan XXIII de Tarragona.

Atenent la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i com a entitat privada que som adjudicatària d’un contracte del sector públic, us fem arribar l’enllaç de la Generalitat de Catalunya, on es publica l’adjudicació del pasteuritzador LG14 solar, construit amb Mepla i instal·lat ja a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Donem així a la nostra web,  informació de les dades actualitzades ofertes per l’Administració.

 

Com sabeu els nostres Legiopack estan fabricats amb tuberies d’acer Inox 316, en aquest cas es van fabricar un pasteuritzador  amb Mepla, per sol·licitud del departament de tècnic de l’hospital.

 

Us facilitarem amb molt de gust, qualsevol informació que preciseu sobre el tipus de material “Mepla” utilitzat en aquest pasteuritzador i que és adient en llocs on la qualitat de l’aigua és molt corrosiva.

 

No dubteu en consultar-nos.

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=26428316&reqCode=viewDcan