Els equips Legiopack, una solució garantitzable per a l’eliminació de la Legionella.

El sistema pasteuritzador que proposem és ideal per a l’eliminació definitiva de la Legionel·la en els circuits d’aigua d’hospitals, clíniques, residències geriátriques, balnearis, poliesportius, hotels…

 

El nostre equip Legiopack funciona amb l’aportació d’energia procedent de la caldera i a través d’un sistema de dos bescanviadors de plaques produeix aigua calenta a 70ºC per eliminar la Legionel·la present en la producció i distribució de l’aigua calenta.

 

Quan la xarxa de distribució està ben equilibrada i tenim un circuit de tornada, el sistema assegura la pasteurització en continu i la producció d’aigua calenta en semi-instantani, sense acumulació.

 

Tenim doncs, un equip compacte, sense la presència d’acumuladors d’aigua calenta, segons els casos, i que redueix els costos d’instal·lació i manteniment, així com els riscos sanitaris en la multiplicació de la bactería que es produeix en aquests.

 

La solució garantitzable que proposem, és un sistema físic de desinfecció en continu de l’aigua calenta sanitària i que assegura l’eliminació del bacteri a l’entrada de la xarxa de distribució de l’aigua.

 

Sí com hem comentat abans, la xarxa compleix amb un mínim de requisits, elimina el bacteri de tot el sistema i particularment la que es diposita en el biofilm de l’interior de les canonades.  Aquest sistema funciona de forma permanent, i sense ser necessària la manipulació humana.

 

L’equip Legiopack, preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada al consum humà, sense deteriorar les instal·lacions (al no ser necessari l’ús de biocides per al control de la legionelosi).  Això, és un aspecte important per als diferents departaments de manteniment.

 

Tractament en continu, aquest és el punt important, versus “xoc tèrmic”.  Amb aquest últim, estem disminuint significativament les concentracions de Legionel·la de l’aigua, però la durabilitat de l’impacte de l’aquest tractament en l’ACS és mínima.  Al cap de poc temps, els microorganismes tornaran a reproduir-se i a recolonitzar tota la instal·lació tractada, cosa que no ocorre amb un tractament en continu.

 

Aquest tractament en continu que realitza el nostre equip Legiopack és molt eficient, energèticament parlant,  ja que no es produeix un augment del consum d’energia en comparació a altres instal·lacions standard de producció d’ACS.  Al contrari, només escalfem l’aigua que necessitem al moment i els consums disminueixen significativament, entre un 10 i un 15% disminuint així els costos econòmics.

 

Des de Micronela, apostem per la innovació i per un canvi de paradigma quant a la manera de controlar, prevenir i eliminar la Legionel·la.  Podem oferir nombroses solucions que s’adaptin a cada instal·lació, a les seves necessitats, requeriments i característiques constructives, siguin instal·lacions antigues a renovar o siguin instal·lacions de nova construcció.