L’hospital JOAN XXIII confia en Micronela pel control i prevenció de la Legionel·la a les seves instal·lacions.

 

L’Hospital Joan XXIII és un dels centres més importants de l’ICS del Camp de Tarragona.

 

Actualment, l’Hospital Joan XXIII disposa de 383 llits i de 36 serveis, alguns dels quals són de referència per a tota la província.

 

L’Hospital Joan XXIII acaba d’instal·lar al seu centre un Legiopack, LG14 solar personalitzat amb tubs de mepla pel tractament i l’eliminació de la Legionel·la en els seus circuits d’aigua.

 

Que és el mepla? És un sistema de tubs multicapes que resisteixen la corrosió, la pressió i els raigs UV.

 

Quines són aquestes capes? En son tres:

Capa exterior, feta de plàstic (PE-HD) que proporciona protecció contra la corrosió, la pressió i els raigs UV.

– Capa central d’alumini. Fa que el tub sigui estable, flexible.

Capa interna de polietilè reticulat (PE-Xb). Resistent a la corrosió i no tòxic, la qual cosa assegura la qualitat de l’aigua potable sense una anàlisi addicional d’aquesta.

 

Habitualment els nostres equips es fabriquen amb tub d’inox 316I, però en cas que els nostres clients ho sol·licitin, i tenint en compte la qualitat de l’aigua de subministrament de la zona on hagi de treballar l’equip, també els podem construir en mepla.

 

Quins són els avantatges del sistema Legiopack?

Podríem assenyalar-ne 5 principalment.

1. Sistema instantani de producció d’Aigua Calenta Sanitària

En eliminar un factor de risc a la instal·lació, l’acumulador, evitem les estratificacions de la temperatura i els sediments que ajuden al creixement de la legionel·la

En algunes grans instal·lacions, com és el cas, és necessari mantenir una petita acumulació per la qüestió del coeficient de simultaneïtat; l’acumulador es col·loca en sèrie a la sortida de l’aigua calenta sanitària que ja ha estat pasteuritzada.

 

2. Tractament en continu de l’aigua.

La principal característica que aporta aquest sistema, és que es pasteuritza constantment tota l’aigua d’entrada, freda o preescalfada, de manera que s’impedeix una possible contaminació per aquest mitjà del bacteri a la nostra xarxa interna de distribució. També i com a principal funció preventiva, tota l’aigua de retorn provinent de la xarxa interna de la instal·lació es pasteuritza de nou.  Com parlem d’un tractament tèrmic el sistema Legiopack no altera les propietats físic-químiques de l’aigua.

 

3. Reducció d’operacions de manteniment.

Fer servir el sistema Legiopack, suposa una sèrie de reduccions en les operacions de manteniment, establertes en la legislació vigent de control en matèria de prevenció de legionel·losi.

 

4. Reducció d ‘espai i pes.

A causa del disseny compacte dels equips Legiopack, es pot reduir de manera considerable l ́espai necessari per a la producció de l ́aigua calenta sanitària. Així com del seu pes.

 

5. Reducció de costos energètics i estalvi d’aigua

El funcionament semi instantani dels equips Legiopack, suposa un important estalvi energètic respecte a un procés convencional de producció d ́ACS. No existeixen sobrecostos de consum energètic, ja que les calories necessàries per arribar a 70ºC es recuperen en el bescanviador de transferència i s’aprofiten per al preescalfament. Es produeix un estalvi d’aigua en suprimir-se una sèrie d’actuacions que vénen identificades sobretot per la neteja anual i la revisió trimestral dels dipòsits d’acumulació així com la realització de les purgues setmanals d’aquests.

 


Aquests són alguns dels avantatges dels equips Legiopack a part que tenen una fàcil instal·lació i posterior  manteniment.  Cal considerar també que tenen un baix cost d’explotació.

Els equips Legiopack són uns equipaments a tenir en compte en les solucions pel tractament de la legionel·la en grans instal·lacions sanitàries.