Micronela, servei integral 360ºC

Micronela estem especialitzats en el tractament, control i eliminació de la legionel·la en circuits d’aigua calenta sanitària (ACS).

Una de les nostres principals activitats és la venda dels equips físics pasteuritzadors Legiopack. També dels equips autònoms mixtes per a la producció de calefacció i ACS pasteuritzada en continu, amb solució antilegionela incorporada, model Sanipack.

Micronela assessorem els nostres clients abans de la venda, per a aportar la millor solució, l’òptima per al nostre client tenint en compte les infraestructures que posseeix, les fonts d’energia que utilitza, l’estat de les seves instal·lacions, on es troba situada la instal·lació i la demanda a la qual ha de donar servei. Amb tot això, fem les propostes necessàries en les nostres ofertes i així donar resposta a necessitats concretes.

La fabricació dels equips Legiopack i Sanipack ens permet adaptar-nos a qualsevol situació, ja que dins d’uns estàndards, els equips poden personalitzar-se. Amb i sense carcassa envolvent, amb bescanviadors desmuntables o no desmuntables, funcionament estàndard o solar, ajustem les mesures de les carcasses en casos especials i fins i tot podem lliurar els equips desmuntats i muntar-los en la mateixa instal·lació, si la dificultat del lloc on ha d’anar instal·lat l’equip així ho requereix.

Una vegada lliurat el material, fem un seguiment de l’obra i donem resposta a tots els dubtes que puguin sorgir.

La posada en marxa dels equips la realitzem amb personal propi. Tenim un servei postvenda de suport tècnic telefònic 24h.

Una vegada en funcionament, és convenient realitzar revisions periòdiques de l’equip que garantiran el seu correcte funcionament.

Millorant el funcionament de la instal·lació, garantim la tranquil·litat als seus titulars amb equips que tenen en compte la restrictiva normativa vigent. Reduïm costos energètics i estalviem ACS en escalfar només l’aigua que necessitem (amb aquest sistema no és precisa de l’acumulació). En ser equips que poden instal·lar-se en terrasses i patis amb carcasses adaptades pel seu ús exterior, optimitzem l’espai dels edificis.

En definitiva, amb un funcionament fiable dels equips Legiopack i Sanipack, i un fàcil i econòmic manteniment que redueix costos operacionals, tenim un ràpid retorn de la inversió.

Plans d’autocontrol, auditories d’instal·lacions, neteges i desinfeccions, recollida de mostres d’aigua, així com cursos de formació, són uns altres dels serveis 360 que oferim.

Contacteu – nos, estem aquí per assessorar-vos en qualsevol dubte que tingueu sobre la Legionel·la.