Legionella en circuits d’ACS.

És molt probable que si tenim una instal·lació d’ACS, hàgim tingut problemes amb positius en Legionel·la.

És important tenir una instal·lació equilibrada per a evitar estancaments de l’aigua o punts morts en la mateixa que propiciïn la multiplicació de la Legionel·la. Tenir una distribució i acumulació a les temperatures adequades a la norma, com s’especifica en el RD865/2003 és importantíssim. Aquests dos aspectes són crítics en edificis com a hospitals, clíniques, residències geriàtriques, hotels.

Dins dels circuits d’aigua calenta sanitària i a causa de múltiples raons, és probable que es formi el biofilm que és on s’allotgen els bacteris de la Legionel·la i on es desenvolupen. Allí una acumulació de nutrients, de materials de corrosió i matèria orgànica més la temperatura adequada faciliten la multiplicació d’aquest bacteri fins a concentracions perilloses per a l’ésser humà.

Diverses qüestions que afecten el desenvolupament del bacteri:

1.La corrosió de les canonades, siguin d’acer galvanitzat, coure o altres materials metàl·lics proporcionen un suport molt benvolgut pels bacteris de Legionel·la. Aquest biofilm o biocapa que es crea es deu a la rugositat de la superfície dels tubs.

2.Els acumuladors que formen part de la instal·lació, conformen un altre punt crític de la instal·lació. Els llots que es van formant en les parts inferiors dels dipòsits on les temperatures són més baixes, faciliten aquesta multiplicació de Legionel·la.

3.Si distribuïm l’aigua a una temperatura inferior a 50 °C, amb tota probabilitat la nostra instal·lació patirà brots de Legionel·la. El RD865/2003 indica que la distribució de l’ACS no pot presentar temperatures més baixes de 50 °C en cap dels seus punts.

4.Si la instal·lació no està ben dissenyada i equilibrada, es poden produir zones de baixa velocitat o nul·la velocitat de l’aigua, sinuositats, trams morts, etc que poden generar focus de multiplicació del bacteri.

La solució que proposem a Micronela, és la d’usar equips de tecnologia especialitzada, fabricats amb canonades en acer inoxidable o multicapes (si el tipus d’aigua així ho requereix), tipus LEGIOPACK o SANIPACK.

Es tracta de sistemes físics de producció i tractament EN CONTINU de l’aigua calenta d’ús sanitari per a la prevenció i control de la legionel·la.  Sistemes amb els quals NO precisem de ACUMULACIÓ amb la qual cosa evitem els problemes que ja hem comentat amb els dipòsits, tenim menys manteniment que realitzar (segons normativa) i estalviem en consum d’aigua.

Són equips de fàcil adaptació tant a instal·lacions noves com de renovació d’existents i també fàcilment integrables amb sistemes d’energia renovable.