L’Hospital Monte San Isidro de LLeó ha escollit un equip Legiopack per la seva instal·lacio.

4

L’hospital Monte Sant Isidro,  passa a ser des del 2003 un edifici més del Complex Hospitalari de Lleó, depenent de la Gerència d’Atenció Especialitzada del Area de Lleó.

És un centre amb 162 llits. Té acreditació docent de l’escola d’infermeria des del 95 i docència de metges especialistes des de 2005. Depèn de la Junta de Castella i Lleó/ Sacyl.

Per poder donar servei a l’hospital, s’ha instal·lat una base Legiopack LG08 standard amb una potencia de 230 kW i un cabal de 7,91m3/h a 40ºC, així realitzan el control, tractament i desinfecció de la Legionella e el ser circuit d´ACS.

S’ha instal·lat un bescanviador de reserva model IT H3/58.

L’equipament està funcionant a ple rendiment.