Micronela us acompanya a tractar la legionel·la a les vostres instal·lacions.

Fa uns dies comentàvem que el total de casos de legionel·losi a Espanya en 2018 va ser de 1631 casos ( dades del Centre nacional d’epidemiologia de l’institut de Salut Carles III), quantitat en augment d’any a any. Tot tipus de causes afecten en això, ambientals, per disseny d’instal·lacions, pel seu ús i manteniments..etc.

Els contagis provocats per circuits d’aigua també van en augment i en hospitals i hotels són la primera causa d’infecció. Perquè el control d’aquestes instal·lacions no suposi un risc, els titulars de les instal·lacions han de fer prevenció activa controlant a cada moment les seves instal·lacions i fent un manteniment adequat per a minimitzar els riscos relacionats amb la legionel·losi i sempre, complint la normativa vigent.

Ara en temps de pandèmia de Covid19, és especialment important no afegir un problema addicional de legionel·losi en les nostres instal·lacions i cal prevenir en la mesura del possible qualsevol complicació que pugui donar-se en elles per un mal disseny o per un deficient manteniment. Els bacteris de la legionel·la poden augmentar a nivells perillosos per als usuaris d’aquestes instal·lacions (pacients, personal, usuaris en general) que poden sofrir malalties greus, fins i tot la mort si no es prenen les mesures preventives i de control necessàries.

Micronela estem inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de Catalunya (ROESP) per a dur a terme serveis de manteniment, neteges i desinfeccions, realització de plans d’autocontrol amb les seves anàlisis de perills i punts de control crítics, auditoríes de les instal·lacions, elaboració dels llibres de registre de les instal·lacions tot per a identificar en les instal·lacions els elements que poden potenciar el creixement del risc de la Legionel·la i aportant les solucions més adequades en cada cas, adaptades a cada client i que faciliten els tractaments i actuacions a realitzar ajudant els nostres clients a abordar una problemàtica, la legionel·la que cal dimensionar adequadament per a poder-li fer front.

A Micronela us acompanyem en tot aquest procés, a partir de la nostra experiencia d’anys, us donem suport tècnic telefònic les 24horas i us assessorem tècnica i legalment dels tràmits administratius amb les autoritats sanitàries.

No dubteu a contactar-nos.