Pilars fonamentals de la nova normativa de legionel·la. RD 487 del 21. 6.

Quatre són els principals pilars en els quals es fonamenta el desenvolupament del nou RD 487 del 21 de juny sobre els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

1. Eliminació de zones brutes i estancaments. Es tracta principalment de tenir en compte la realització d’un bon disseny de les instal·lacions (CTE/RITE) i a més de realitzar els manteniments de les mateixes de forma continuada i per professionals acreditats.

2.Evitar les condicions que produeixen una multiplicació del bacteri Legionel·la Pneumophila. Fonamentalment pels controls de la temperatura de l’aigua i realitzant les neteges i desinfeccions establertes per norma.

3.Minimitzar la producció d’aerosols. Col·locant els aparells de producció d’aerosols (torres,evaporadors condensació…) en les ubicacions adequades i amb separadors de gotes eficaces.

4.Mitigar els riscos, mitjançant la proposta de mesures correctores en els PPCL i PSL, sempre amb criteris de personal expert i format.

En la nostra web, podreu trobar els equips Legiopack i Sanipack que proposem per al tractament, control i eliminació de la legionel·la en els circuits d’ACS, mitjançant la pasteurització contínua de l’aigua sanitària.

També, podreu trobar els serveis que us oferim per a tenir un bon manteniment de les vostres instal·lacions, elaboració de plans d’autocontrol, i neteges i desinfeccions. Tot això necessari, per a tenir una instal·lació controlada i ben mantinguda amb col·laboració del vostre personal de manteniment.