Novetats amb el RD487/2022, 22 de juny en la freqüència i paràmetres de mostreig en els programes de PPCL d’aigua sanitària.

El nou RD487/2022 del 22 de juny, ens ha portat moltes novetats en la freqüència i paràmetres de mostreig en els programes de PPCL d’aigua sanitària.

Comparant amb l’antic RD865/2003 del 4 de juliol, veurem paràmetre per paràmetre el que ha canviat en ACS i AFCH.

El pH es mostrejarà en funció del biocida utilitzat. A més, en el cas del pH, la temperatura i terbolesa es podran controlar in situ preferentment amb lectura automàtica en continu.

Diu també la nova normativa que quan s’usin tractaments de desinfecció físics, s’ha de substituir el control del biocida pels controls que assegurin el correcte funcionament del sistema de desinfecció.

Informa també que s’inclouran altres paràmetres que es considerin útils en la determinació de la qualitat de l’aigua o la seva efectivitat, si fos necessari.

Però igualment, l’autoritat sanitària podrà eximir a la persona titular de la instal·lació d’algun d’aquests paràmetres, si no és probable la seva presència en l’aigua en nivells tals que suposin un risc per a la salut.