Tecnologia especialitzada antilegionela respectuosa amb el Medi Ambient.

A MICRONELA som una empresa compromesa amb el medi ambient.   El sistema pasteuritzador que comercialitzem en els nostres equips Legiopack i Sanipack, és un sistema natural que no utilitza additius químics per realitzar la desinfecció de la legionel·la i que no precisa de sobreescalfaments.   Garantim amb aquest sistema l'eliminació permanent de la Legionel·la que està present en els circuits de producció distribució de l'aigua calenta sanitària.   Mantenim, de manera automàtica, la temperatura