Micronela aposta pels sistemes físics per eliminar la legionel·la en els circuits d’ACS.

A Micronela apostem pels sistemes físics per al tractament de la legionel·la.   Els equips que comercialitzem, Legiopack i Sanipack es fabriquen sobre plataforma o bé dins d'una carcassa per poder ser instal·lats en sala de caldera o coberta segons conveniència del client.   Utilitzen un sistema de pasteurització per acabar amb la legionel·la en els circuits d'aigua calenta sanitària, diferent i innovador.   Són multiples els avantatges que aportem a nivell de salut pública

La importància de l’equip de treball en l’el·laboració d’un pla d’autocontrol.

Quan som contractats per dissenyar un pla d'autocontrol d'una instal·lació, el client ha de tenir clar que per a la seva realització és necessària la creació d'un equip de treball multidisciplinari. 

És necessària la col·laboració d'algunes persones que treballen en l'establiment pel seu coneixement de la instal·lació que s'ha d'analitzar.   En el pla d'autocontrol haurà d'indicar-se quines persones han intervingut en la seva elaboració i quin càrrec ocupen en l'establiment que s'està revisant, així com