Normativa vigent i legislació sobre “Legionel·la”: Reial Decret 865/2003, Norma UNE 100030-2005, i Guies del Ministeri de Sanitat i Consum.

  Per facilitar les coses, és convenient tenir un llistat de la normativa actual aplicable a la prevenció i control de la legionelosi.   En aquesta entrada del nostre blog, trobereu la normativa vigent a dia d'avui. A saber, que es preveu que surti aquest mes d'abril 2017 una actualització de la norma UNE100030:2005 que modificarà aspectes tècnics i que incorporarà l'experiència pràctica d'aquests 12 anys transcorreguts des de la seva primera publicació.   Actualment