Tractament i control de la legionel·la. Un innovador mètode.

Els riscos associats a la presència de legionel·la en les instal·lacions de distribució d’Aigua Calenta Sanitària, constitueixen un problema important susceptible de l’adopció de rigoroses mesures preventives. Per tant, resulta essencial disposar d’un mètode de desinfecció efectiu que garanteixi l’absència de legionel·la.

 

En l’actualitat, existeixen múltiples alternatives per aconseguir la desinfecció de les instal·lacions. No obstant això, no totes elles han demostrat la seva eficàcia de manera consistent. A més, s’admet la gran dificultat que presenta l’eliminació de legionel·la una vegada que aquesta ha aconseguit penetrar en una instal·lació i colonitzar-la en major o menor grau.

 

Per garantir l’absència de contaminació per legionel·la d’una instal·lació, existeixen tres factors determinants:

– evitar que el bacteri penetri en l’instal·lació.
– mantenir la xarxa d’ACS a una temperatura suficientment elevada per impedir el seu creixement i multiplicació.
– garantir una circulació contínua a la xarxa d’ACS evitant tot tipus d’estancament.

 

Entre els diferents mètodes presents al mercat, existeix un procediment basat en la pasteurització ininterrompuda de l’ACS denominat LEGIOPACK. Aquest innovador mètode, que pasteuritza de forma permanent l’ACS de forma similar al sistema de pasteurització de la llet, assegura la total eliminació del bacteri a l’entrada de la xarxa de distribució d’aigua i, si l’instal·lació d’aquesta xarxa compleix amb un mínim de requisits, elimina el bacteri de tot el sistema, i particularment el que es diposita en el biofilm de l’interior de les canonades.

 

El sistema funciona de forma permanent, sense ser necessària la manipulació humana. A més tampoc es modifiquen les propietats de l’aigua, per la qual cosa la qualitat de la mateixa queda garantida.