XXXII Congrés d’Enginyeria Hospitalària 2014

Assistim al XXXII Congrés Nacional d’Engineria Hospitalaria   que es celebrarà a Pamplona, ​​els dies 15,16 i 17 d’Octubre del present any. Aquest és un esdeveniment organitzat per l’Associació d’Enginyeria Hospitalària

 

L’enginyeria i l’arquitectura hospitalària han de donar resposta a la contínua evolució tecnològica que requereixen els centres sanitaris i més  avui en dia , en aquesta època de canvis continus en el que estem immersos.

 

MICRONELA, especialistes en el tractament, control i prevenció de la legionel·la enten que és necessaria una gestió eficient de les infraestructures i dels recursos. El  nostre interés pel  medi ambient, l’eficiència energética i l’estalvi dels recursos disponibles, aixi com per trobar el mètode més adequat de tractament de la Legionel·la per les instal·lacions d’aigua calenta sanitària, fa que oferim al mercat la millor solució antilegionel·la en ACS, el nostre equip LEGIOPACK.

 

Ens trobaran en l’espai F del sector d ‘Exposicions,  on els explicarem personalment, els avantatges i característiques tècniques del nostre equip i del seu sistema de funcionament.

 

Adjuntem l’enllaç amb el plànol de situació del nostre espai.

http://congresodeingenieriahospitalaria.com/wp-content/uploads/2014/06/Disponibilidad_Pamplona2014.pdf