Com eliminar la legionel·la dels circuits de ACS?

El sistema LEGIOPACK és un equip de producció de ACS a cabal continu amb tractament de pasteurizació de l’aigua calenta de la xarxa de l’edifici.

 

Amb l’aportació d’energia procedent de la caldera i a través d’un sistema de dos bescanviadors de plaques, produeix agua calenta a 70ºC per eliminar la Legionel·la present en la producción i distribución de l’aigua calenta.

 

Instal·lat en una xarxa de distribució equilibrada i amb recirculació, el sistema LEGIOPACK asegura la pasteurizació en continu i la producción d’aigua calenta en semi-instantani (sense acumulació).

 

Es tracta d’un equip compacte, sense la presència d’acumuladors d’aigua calenta, eliminant costos d’instal·lació, costos de manteniment i riscos sanitaris en la multiplicació del bacteri.

 

1. Funcionament.

 

Quan hi ha demanda d’aigua calenta sanitària, l’aigua freda o precalentada (plaques solars, etc..) entra al sistema LEGIOPACK, barrejant-se prèviament amb l’aigua calenta del circuit de tornada.

 

L’aigua barrejada passa a un primer bescanviador de plaques. En aquest bescanviador, s’escalfa 20ºC aprofitant l’intercanvi tèrmic existent amb l’aigua pasteuritzada que prové del dipòsit de pasteurització.

 

L’aigua escalfada en el primer bescanviador, passa al segon bescanviador on s’eleva a una temperatura de 70ºC. Per realitzar aquest escalfament, s’aprofita la temperatura de l’aigua que prové del circuit primari de calderes existent a la instal·lació.

 

L’aigua que surt del segon bescanviador entra en la unitat de pasteurizació a una temperatura de 70ºC, mantenint-se en el seu interior durant un mínim de dos minuts a cabal màxim i a baixa velocitat per assegurar la seva pasteurització.

 

L’aigua pasteuritzada a 70ºC, passa a la vàlvula de tres vies de mescla (situada a l’interior de l’equip) i al mateix temps al segon circuit del bescanviador de transferència on es refreda 20ºC, a través de l’intercanvi de calor existent amb l’aigua freda d’entrada. L’aigua pasteuritzada a 70ºC i la refreda aproximadament a 50ºC, passen a la vàlvula de tres vies sortint cap a la xarxa de distribució a una temperatura controlada de 55 a 60ºC.

 

structure-cat

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA