Legislació relacionada amb la prevenció de la legionel·losi en l’àmbit Comunitari (CCAA)

Ja hem comentat en altres entrades que el document legislatiu base, vigent i d’aplicació en tot el territori espanyol és el Reial decret 865/2003, del 4 de Julio.

 

No obstant això i per les competències atribuïdes a les diferents comunitats en matèria d’higiene, sanitat interior, indústria i medi ambient, algunes d’elles han elaborat decrets complementaris a tenir en compte en cadascuna d’aquestes comunitats.

 

Per si us pot ser d’utilitat, anem a detallar els diferents Decrets:

 

Andalusia

– Decreto 287/2002, de 26 de novembre, pel qual estableixen mesures per al control i la vigilància higiènicosanitàries d’instal·lacions de risc en la transmissió de la legionel·losi i es crea el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides d’Andalusia (BOJA, nº 144, de 7 de desembre de 2002).

 

– Decreto 60/2012, de 13 de març, pel qual es regulen els Establiments i Serveis Biocides d’Andalusia i l’estructura i funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides d’Andalusia (BOJA, nº 60, de 27 de març de 2012).

 

Aragó

– Decreto 136/2005, de 5 de juliol, del Govern d’Aragó, pel qual s’estableixen mesures especials per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOA, nº 87, de 20 de juliol de 2005).

 

Astúries

– Decreto 90/2002, de 4 de juliol, sobre mesures complementàries relatives a les instal·lacions de risc i empreses de manteniment en relació amb la prevenció de la legionel·losi (BOPA, pàg. 9475, de 19 de juliol de 2002).

 

Cantàbria

– Decreto 122/2002, de 10 d’octubre, pel qual es regulen els criteris higiènicosanitaris que han de reunir els equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols i aparells de humectació, per a la prevenció de la legionel·losi (BOC, nº 205, de 23 d’octubre de 2002).

 

Castella-la Manxa

– Orden de 18-09-2001, de la Conselleria de Sanitat, sobre prevenció de la legionel·losi i de modificació de l’Ordre de la Conselleria de Sanitat, de 30 de juliol 1993 (DOCM, nº 103, de 25 de setembre de 2001).

 

Catalunya

– Real Decret, 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s´estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel.losi (DOGC 4185, de 29 de juliol de 2004).

 

Comunitat Valenciana

– Decreto 173/2000, de 5 de Desembre, del Govern Valencià, pel qual s´estableixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d´aigua en corrent d´aire amb producció d´aerosols per a la prevenció de la legionel.losi (DOGV, nº 3893, de 12 de juliol de 2000).

 

– Decreto 201/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que s´estableixen mesures especials davant l´aparició de brots comunitaris de legionel.losi d´origen ambiental (DOGV, nº 4399, de 16 de desembre de 2002).

 

– Orden Conjunta de 22 de febrer de 2001, de les conselleries de Medi Ambient i Sanitat, per la qual s´aprova el protocol de neteja i desinfecció dels equips de transferència de massa d´aigua en corrent d´aire amb producció d´aerosols per a la prevenció de la legionel.losi (DOGV, nº 3948, de 27 de febrer de 2001).

 

– Orden de 7 de maig de 1986, de la Conselleria de Sanitat i Consum, determinant les normes mínimes de tractament sanitari dels establiments hotelers i allotjaments turístics (DOGC, nº 386, de 2 de juny de 1986).

 

Extremadura

– Orden d’11 de juny de 2001, per la qual es regulen els criteris higiènicosanitaris que han de reunir els aparells de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire i aparells de humectació per a la prevenció de la legionel·losi (DOE, nº 69, de 16 de juny de 2001).

 

Galícia

– Decreto 9/2001, d’11 de gener, pel qual es regulen els criteris sanitaris per a la prevenció de la contaminació per legionel·la en les instal·lacions tèrmiques (DOG, nº 10, de 15 de gener de 2001).

 

Madrid

– Orden 1187/1998, d’11 de juny, de la Conselleria de Sanitat i Serveis Socials de la Comunitat de Madrid, per la qual es regulen els criteris higiènicosanitaris que han de reunir els aparells de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire i aparells de humectació per a la prevenció de la legionel·losi.

 

– Orden 700/2010, de 29 de desembre, per la qual es crea el Registre d’Establiments i Serveis Biocides i es regula el procediment d’inscripció i funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la Comunitat de Madrid (B.O.C.M., nº 19, de 24 de gener de 2011).

 

Murcia

Analítiques mínimes a realitzar en Residències de persones majors.

 

Navarra

– Decreto Foral 54/2006, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció i control de la legionel·losi (B.O. de Navarra, nº 96, d’11 d’agost de 2006).

 

– Decret Foral 298/2001, de 15 d’octubre pel qual es dicten normes per a l’aplicació a Navarra del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol, pel qual estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legione·llosi (B.O de Navarra, de 19 de novembre de 2001).