Seminari a Palma de Mallorca sobre els nostres equips de producció d’ACS amb tractament antilegionel·la incorporat. Sanipack i Legiopack.

El proper dimecres, 7 de Juny, a l’Hotel Caballero de Palma de Mallorca, l’empresa ALDINGAS amb la col·laboració de la nostra empresa MICRONELA, presenten una jornada dirigida a enginyeries i instal·ladors , en la qual explicarem la importància de la problemàtica que genera la presència de la legionel·la en les instal·lacions d’ACS del sector hoteler i sanitari, i per descomptat tractarem de la solució que aportem al mercat amb els nostres equips autònoms de producció d’ACS amb els tractaments antilegionela, Sanipack i Legiopack.

 

Les xerrades tècniques seran a càrrec de:

 

  • Sra.Mar Martínez, la Directora Tècnica-comercial de MICRONELA que exposarà les solucions que aportem, tant per a instal·lacions tradicionals, ja en funcionament, com per a instal·lacions en fase de projecte. Presentació dels equips Sanipack per a la producció de calefacció i ACS pasteuritzada en continu amb solució antilegionela incorporada i dels equips Legiopack per a la producció i tractament en continu de l’ACS per a la prevenció i eliminació de la legionel·la. Tractarem casos pràctics.
  • Sr. Josep M. Janer, Director de Aldingas, qui presentarà les noves calderes Rendamax R40 i R600.
  • Sr. Javier Martínez, (Tècnic especialista en Aldingas)qui exposarà un exemple comparatiu entre una instal·lació d’ACS amb acumulació i una instal·lació d’ACS amb la nostra solució de producció instantània d’ACS amb tractament antilegionela.

 

Creiem que pot ser de l’interès de tots entrar en debat sobre les exposicions, i contestar als comentaris i dubtes que es puguin generar després de les diferents exposicions.

 

 

A MICRONELA  donem prioritat a aquest tipus de xerrades personalitzades a cadascun dels grups que assistiran a les jornades i ens és grat presentar aquests productes d’alta qualitat tecnològica i eficiència energètica. Solucions innovadores pel canvi de paradigma que suposen i assessorament personalitzat i especialitzat per a aquestes problemàtiques que afecten, seriosament, el dia a dia dels establiments hotelers, sanitaris instal·lats a les Balears.