Els controls de les instal·lacions són necessaris per al compliment del RD865/2003.

Segons les dades del Centre Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de salut Carlos III , en 2017 es van registrar a Espanya prop de 1500 casos de legionelosi. Ja només a Catalunya, es van registrar més de 100 brots de legionel·la. És important dur a terme un rigorós compliment de la legislació vigent i implementar les mesures de control i prevenció adequades, realitzant periòdics manteniments de les instal·lacions que suposen un risc de Legionel·la i que ens ajudin a evitar brots que són un greu risc per a les persones.

 

Per això és important, seguir les pautes indicades en el RD865/2003 de 4 de juliol.

 

És decisiu evitar les condicions que afavoreixen la colonització, multiplicació i dispersió de la Legionel·la (estancament aigua, temperatures entre 25 i 45ºC, biofilm en les canonades que serveix d’aliment als bacteris).

 

Primordial, realitzar les neteges i desinfeccions de les instal·lacions periòdicament, també a l’inici de la posada en marxa d’una instal·lació.

 

És necessari elaborar un pla d’autocontrol que faci referència al conjunt de mesures destinades a garantir l’estat de la instal·lació pel que fa a la població de Legionel·la potencialment exposada.

 

Micronela aporta la seva experiència per a l’elaboració de plans d’autocontrol, analitzar els perills i punts de control crítics, realitzar auditories d’instal·lacions i llibres de registre de les mateixes, recollir mostres d’aigua per analitzar-la en un Laboratori Oficial, assessorar, en definitiva, tècnica i legalment de tots els tramitis administratius amb l’autoritat sanitària i així acompanyar als responsables de les instal·lacions donant-los el suport tècnic que precisin a tot moment.