Segona fase de l’aplicació de la Norma UNE100030;2017.

La nova versió de la norma UNE 100030;2017 és la vigent i completa el RD865/2003 del 4.7. Tot el que no contradigui el Reial decret és d’obligat compliment. 

 

Després de 8 anys de diversos esborranys de modificació del Reial decret que no va arribar a prendre forma, finalment es va poder complementar la legislació vigent en prevenció i control de la legionelosi amb aquesta nova norma publicada el 12.4.2017.

 

Aquesta nova norma més completa i detallada és molt útil ja que s’ha aconseguit amb un ampli consens tècnic dels experts del sector. Facilita i desenvolupa actuacions tècniques en instal·lacions de risc molt completes i no desenvolupades, en gairebé cap aspecte, en la normativa anterior ni estatal, ni autonòmica, ni a les Guies Tècniques del Ministeri de Sanitat.

 

Per enginyeries, consultores, instal·ladores, empreses de serveis i manteniment, laboratoris d’anàlisis d’aigua, etc.. aquesta nova Norma és tot un punt de referència.

 

Permet garantir el correcte manteniment de les instal·lacions d’ACS per no posar en risc la salut de les persones i ara passat més d’un any de la seva publicació es troba en una segona fase d’aplicació real per part del sector en les instal·lacions de risc.