El control i prevenció de la legionel·la és un dels punts fonamentals contemplats en la remodelació de l’Hotel President de Benidorm.

És cada vegada major, el nombre d’hotels que aposten per un procés de rehabilitació per a millorar les seves instal·lacions als estàndards de confort i estètica d’avui dia. També com a manera d’adequar estructures i incorporar en les instal·lacions, els avenços tecnològics que tenen en compte l’eficiència energètica i l’accés a estàndards mediambientals d’un aprofitament dels recursos d’una manera més eficient.

 

Tant en la construcció de nous hotels com en les renovacions, com és el cas que presentem, alguns dels punts fonamentals a tenir en compte quan parlem d’instal·lacions, són els sistemes de climatització, generació d’ACS i com no, el control i la prevenció de la legionel·la punt crític en les grans instal·lacions d’aigua dels hotels.

 

El sector hoteler és molt conscient que és vulnerable davant qualsevol notícia que pugui sorgir relacionada amb la legionel·la en les seves instal·lacions, per això cada vegada més propietaris i directors d’hotels s’assessoren per a tenir els millors i més segurs equipaments per a prevenir-la en els seus edificis.

 

Juntament amb els hospitals, els hotels són els llocs on més brots de legionel·la es presenten, això es deu a les característiques de les instal·lacions hoteleres on es precisen grans consums d’ACS en períodes de temps molt curts. Habitualment, és molt normal veure grans volums d’acumulació d’aigua en els terrats dels hotels per a assegurar aquests consums. Però en aquests grans acumuladors és on existeix un risc sanitari molt elevat per al desenvolupament del bacteri de la Legionel·la.

 

Amb tota l’experiència acumulada en el sector sanitari, Micronela té especial interès a oferir al sector hoteler els seus equips pasteuritzadors Legiopack dissenyats per a controlar, prevenir i eliminar el risc de proliferació de la legionel·la en els circuits d’ACS.

 

L’hotel President del grup Hoteles Benidorm ha realitzat una gran renovació de les seves instal·lacions i ha confiat en dos equips LEGIOPACK 14 solars, sense acumulació de cap mena, per al control de la legionel·la dels seus circuits d’aigua.

 

Les dades que ens van facilitar per a l’estudi del projecte van ser 327 habitacions i cuina, així com les dutxes, banyeres i aixetes d’aigua calenta que té l’hotel. Una vegada sabem el cabal punta necessari, m3/h a 40 °C, es trien els equips més adequats per a cada instal·lació. Altres dades que ens van facilitar van ser que existia un sistema de precalentament d’aigua i que disposaven de calderes.

 

A partir d’aquí, dos LEGIOPACK 14 solars eren els més adequats per a donar aquest servei, es van instal·lar a la terrassa de l’hotel, estalviant espai a l’interior de l’edifici per a destinar-lo a altres usos.

 

Perquè quedi clar, els equips LEGIOPACK són un sistema físic de producció i tractament en continu de l’aigua calenta d’ús sanitari per a la prevenció de la legionel·la. Són equips físics de mesures considerables, en el cas de l’Hotel President 1910x1050x2100mm per cada equip, que s’instal·len també a les sales de calderes i que pasteuritzen l’aigua que es precisa a cada moment a 70 °C durant 2 minuts.

 

Els requisits de funcionament que es precisen per a la viabilitat de la instal·lació d’aquest sistema són principalment:

 

– Temperatura aigua entrada: 40-45 °C.
– Temperatura pasteurització: 70 °C.
– Temperatura distribució: 55/60 °C.
– Pressió d’aigua circuit ACS i aigua freda de xarxa: màxim 6 bars.
– Duresa de l’aigua de xarxa: inferior a 15ºF
– Temperatura primari calderes: entre 85-90 °C
– Cabal primari: 23,00 m3/h

 

Micronela estudiem totes les instal·lacions tenint en compte les seves característiques especials, per a oferir la solució que millor s’adeqüi a cada cas i sempre en estricta col·laboració amb l’enginyeria i instal·ladora de l’obra.

 

Altres avantatges per als hotels en el cas d’instal·lar una solució antilegionela en ACS de Micronela:

 

Estalvi energètic per la pasteurització contínua sense augmentar consum energètic.
Estalvi d’aigua al no disposar d’acumuladors que mantenir.
Estalvi d’espai a l’ésser un equip compacte.
Fàcil adaptació i personalització a instal·lacions noves o renovades.
Fàcil manteniment.
Fàcil muntatge.
No utilitza additius químics, per tant, no aboquem contaminants al clavegueram i l’aigua manté les seves característiques físic-químiques.

 

I un altre punt important a comentar és la ràpida amortització de la inversió i unes despeses d’explotació molt controlades.

 

Amb els equips Legiopack, l’hotel President de Benidorm ha apostat per tecnologia especialitzada que els garanteix el control i la prevenció de la legionel·la en les seves instal·lacions.