Prevenció i manteniment en instal·lacions que suposen un risc en Legionel·la.

Un adequat manteniment de les nostres instal·lacions és vital per a la prevenció del risc de Legionel·la. Com a responsables de les instal·lacions hem de reforçar totes les mesures de prevenció possibles i coordinar amb professionals competents del sector, la posada a punt necessària per a evitar la Legionel·la.

Cal evitar les condicions ambientals que afavoreixen la colonització i multiplicació de la Legionel·la en les nostres instal·lacions, com són temperatures de 25 i 45 °C, aigües estancades i sense moviment, i acumulació de biofilm en les nostres xarxes que serveixin d’aliment al bacteri.

Mitjançant empreses autoritzades i professionals per a fer els treballs, hem de realitzar les neteges i desinfeccions periòdiques assenyalades per la normativa, així com les inicials a la posada en marxa d’una instal·lació.

Sobretot en instal·lacions susceptibles de risc de legionel·la, com a hospitals, clíniques i residències geríatriques aquest control ha de ser la principal mesura de prevenció i control.

És molt important que els responsables de les instal·lacions compleixin la normativa vigent en matèria de prevenció i control ja que si no fos així es genera un gravíssim problema proliferació del bacteri amb les seves possibles conseqüències en la salut pública.