Sistema Legiopack, què és?

El concepte Legiopack garanteix la destrucció permanent de la Legionel·la present en els sistemes de producció d’aigua calenta i en els seus circuits de distribució.

S’ha d’instal·lar en una xarxa de distribució equilibrada i amb recirculació, el sistema Legiopack assegura una pasteurització en continu per a evitar el creixement de la legionel·la en circuits d’ACS i la producció instantània d’ACS.

Els bacteris que estan en l’aigua, estan subjectes a un continu procés de pasteurització que manté automàticament la temperatura de la xarxa a un valor constant fins que la Legionel·la és sistemàticament destruïda. 

En pocs dies de funcionament, es desinfecta tota la xarxa.

La nostra xarxa es manté sana en totes les seves parts, amb o sense consum d’aigua calenta , durant qualsevol període del dia i de la nit. El nostre equip Legiopack gràcies al seu original principi de funcionament, garanteix una eficàcia permanent.

L’equip funciona basat únicament en un tractament tèrmic de l’aigua, sense additius químics de cap mena, amb la qual cosa el Legiopack preserva les característiques físic-químiques inicials de l’aigua sanitària destinada a consum humà, sense deteriorar conseqüentment les instal·lacions, siguin noves o més antigues. 

L’equip Legiopack evita sobrecostos de consum ja que les calories necessàries per a arribar als 70 °C que es precisen durant dos minuts per a eliminar la Legionel·la es recuperen en la unitat de transferència i són aprofitades per al preescalfament de l’aigua d’entrada.