Fàcil manteniment dels equips Legiopack.

Abans de res comentar-vos que és molt important  instal·lar els equips Legiopack de forma adequada i  que aquesta instal·lació sigui realitzada per un instal·lador especialitzat.

Així mateix, el manteniment de l’equip Legiopack ha de ser realitzat  per personal qualificat que verifiqui periòdicament el correcte funcionament dels aparells.

El manteniment de l’equip Legiopack és senzill però indispensable si volem preservar les seves qualitats tècniques.

És un manteniment econòmic i recomanem fer-lo com a  mínim una vegada a l’any. D’aquesta manera podem comprovar el funcionament correcte de tots els components de l’equip.

Durant la visita contractada es comproven els funcionaments del comptador d’aigua, de la centraleta V3V del primari, de la distribució de l’ACS i de l’aigua precalentada. També verifiquem el funcionament de l’ànode electrònic que preserva el dipòsit de pasteurització, les vàlvules de seguretat, antiretorn i de cabal de retorn. Comprovem igualment, les sondes de temperatura, l’estat de les canonades i l’existència de possibles fuites.

Així mateix, es comprova el rendiment dels bescanviadors que ens ajudarà a decidir si fa falta una neteja i desinfecció en profunditat d’aquests aparells.  Aquest treball el cotitzaríem apart.

Finalment, es verificaran les alarmes i el funcionament general de l’equip.

Tenir un equip ben mantingut és de vital importància. Cal tenir-ho en compte en la gestió de la vostra instal·lació.

A Micronela ens posem al vostre servei per a qualsevol consulta que ens vulgueu realitzar sobre aquest tema. No dubteu a contactar-nos!