Que fer pel control de la legionel·la (legionel·losi) en temps de Covid-19.

Legionella i Covid-19

Compartim amb tots vosaltres la nota informativa de recomanacions que Rioja Salut, entre altres agències sanitàries, ha redactat fa uns dies. La trobem molt aclaridora i dirigida al sector de tractament de la legionel·la i als titulars dels establiments.

En aquesta situació d’alerta sanitària molts establiments d’ús públic (hotels, poliesportius..) han hagut de tancar. Altres com serveis sociosanitaris d’hospitals i residències geriàtriques estan a ple funcionament amb persones especialment vulnerables a dins. Igualment, per evitar el col·lapse de centres sanitaris, s’han adequat espais no sanitaris pel reallotjament de pacients lleus o que ja han superat la malaltia però han d’estar encara en confinament.

Quines recomanacions amb relació als programes de manteniment higiènic-sanitari de control i prevenció de la Legionel·losi, s’haurien de fer?

Per Hospitals i residències geriàtriques en ple funcionament on és fonamental que mantinguin les precaucions necessàries per a evitar que el  ACS  pugui ser un focus de legionel·la, si han d’endarrerir les neteges i desinfeccions programades almenys mentre duri la situació d’emergència actual, haurien de:

Verificar en tot moment les temperatures establertes per la legislació vigent als acumuladors, retorns, i terminals (aixetes/dutxes).

Revisar els equips i infraestructures (els departaments de manteniment dels diferents edificis en tenen la responsabilitat).

Incrementar, si és possible, les purgues en els acumuladors i canonades de retorn.

Vigilar analíticament l’aigua fins al moment on és puguin realitzar les neteges i desinfeccions.

Si no es poden fer les analítiques per tal d’evitar problemes de salut pública addicional, caldrà augmentar les temperatures dels acumuladors de manera que a qualsevol punt terminal s’arribi als 55 °C en menys d’un minut d’apertura del mateix. També com ja esmentat caldrà incrementar les purgues dels acumuladors, com dels punts terminals.

Pels establiments tancats al públic, hotels, centres esportius o similars, caldrà que mantinguin els acumuladors buits i apagats. Abans d’obrir al públic, hauran de realitzar una neteja i desinfecció de tot el circuit i realitzar les analítiques de verificació tal com estableix la normativa vigent.

Si per altra banda la instal·lació continua en funcionament, han de realitzar el manteniment de temperatures i el control dels paràmetres segons la freqüència programada per la legislació vigent. Però es continua recomanant d’incrementar les purgues dels acumuladors i punts terminals, així com incrementar la vigilància analítica, si és possible.

Totes les modificacions de les actuacions descrites han de quedar documentats als programes de manteniment i registres.

Des de Micronela pensem que la instal·lació dels nostres equipaments Legiopack i Sanipack poden ajudar als responsables de les instal·lacions en situacions com les que es presenten en aquests moments. Per què?

Pel seu funcionament automatitzat.

Per que és un sistema físic per la producció, tractament i desinfecció en continu de l’aigua calenta sanitària.

Pel seu fàcil manteniment

Per que no precisa d’acumulació. Reducció de les operaciones de manteniment en els acumuladors.

No deixeu de consultar-nos si esteu interessats en el seu funcionament.

https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/sanidad-ambiental/6975-control-de-legionelosis-durante-la-alerta-por-covid-19