Com es transmet la Legionel·la?

La transmissió de la legionel·la a l’home necessita l’existència d’un reservori d’aquesta, un mecanisme pel qual pugui disseminar-se eficientment i un amfitrió susceptible a la infecció.

No es transmet per via oral, com molta gent creu. Bevent aigua contaminada amb Legionel·la no es contreu la legionel·losi.

El mecanisme de transmissió més acceptat és la aerosolització de l’aigua contaminada mitjançant diferents mecanismes (torres de refrigeració, aigua dutxes, spas, aigües de reg….). La malaltia es contreu doncs per la inhalació de microgotes d’aigua que contenen el bacteri. Aquests aerosols, si són prou petits (5 micres) i passen totes les barreres de protecció del nostre sistema respiratori, arriben als alvèols pulmonars causant la infecció.

La legionel·la és un microorganisme aquàtic, i el seu cicle biològic està dissenyat per a multiplicar-se i sobreviure en l’aigua, allí hi ha elements que afavoreixen que es reprodueixi. Unes certes temperatures, entre 20 i 50 °C és la temperatura òptima de proliferació, l’absència de desinfectants, la presència de biofilms que li serveixen d’aliment i protecció, l’absència de manteniment en la instal·lació per a tractar, controlar i prevenir la legionel·la assegurant-nos que l’aigua compleix amb les normatives.

Cal saber, que la legionel·la no es contagia entre persones.

Quina és la via habitual de contagi?

La via habitual de contagi és a través de la respiració d’aerosols formats a partir d’aigua contaminada amb Legionel·la.

Qüestions importants també són, la quantitat de bacteris que arriben als pulmons, com és la nostra situació del nostre sistema immunitari. Combinant aquests factors, si aquests són els adequats, es dóna la infecció i en cas contrari la persona pot respirar aigua amb Legionel·la però no desenvoluparà la malaltia.

Els efectes d’aquesta malaltia són diversos. En alguns casos pot donar-se la Febre de Pontiac, és una espècie de grip que se supera a casa. Moltes vegades els malalts ni s’assabenten que la malaltia que pateixen l’ha causat el bacteri Legionel·la.

En canvi en altres casos, els més greus, afecten col·lectius generalment amb un sistema immunitari feble. La legionel·losi es cursa com una pneumònia greu que es tracta amb antibiòtics, però que a vegades pot complicar-se, provocant fins i tot la mort. Edat avançada, persones fumadores, amb altres patologies afegides poden agreujar la situació.

La presència de Legionel·la en l’aigua, no implica necessàriament un risc per a la població, però sí la necessitat del control i tractament per a evitar la seva proliferació en les instal·lacions que generen aerosols (torres de refrigeració, sistemes d’aigua calenta sanitària, sistemes de reg per aspersió, humidificadors d’aire, fonts decoratives, jacuzzis, túnels de rentada, entre altres).

Micronela, hem desenvolupat els equips Legiopack que ens ajuden a controlar i tractar la legionel·la en els circuits d’aigua calenta sanitària mitjançant la pasteurització d’aquesta.