Un equip Legiopack per la residència Padre Menni de Santander.

Un Legiopack LG14 solar amb 2 vàlvules de 3 vies i bombes de primari d’ACS incorporades, dóna servei als diferents edificis de la residència  que forma part del Centre Hospitalari Pare Menni de Santander gestionat per les Germanes Hospitalàries.

La residència a tractar té 150 habitacions dobles i 100 individuals i per a calcular el cabal punta hem estimat 300 dutxes i 500 aixetes d’aigua calenta sanitària. Per a poder donar el cabal màxim que es pot consumir en la instal·lació es proposa un equip Legiopack LG14 solar.

Com a mesura de reserva s’ha aconsellat instal·lar un bescanviador de plaques que proveirà d’ACS a la residència durant les parades de manteniment de l’equip.

Amb aquest equip la potència mínima requerida en el primari és de 390 kW, el volum de la unitat de pasteurització és de 400 litres, el cabal d’ACS a 40ªC en punts de consum (m³/h) és de 13,42 m³/h.

Les mesures de l’equip per a poder incorporar les v3v i les dues bombes de primari ACS són de 3500mm longitud, 1400 mm ample, 2300 mm altura.

El sistema LEGIOPACK de MICRONELA comporta una sèrie d’avantatges respecte al típic sistema de producció d’ACS mitjançant acumuladors:

1. Sistema de producció d’ACS i de desinfecció continua mitjançant el procés de la pasteurització.

2. Aquest sistema és més eficaç i necessita menys espai que els dipòsits d’acumulació.

3. Redueix el pes dels components de la instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària.

4. Elimina o redueix un factor de risc com és l’acumulador. En els acumuladors, pel seu propi disseny, existeixen estratificacions de temperatures i sediments que poden afavorir el creixement de Legionel·la.

5. La desinfecció té lloc de manera contínua en un punt específic del circuit on l’aigua entra i retorna al sistema.

De manera automàtica es manté el subministrament a una temperatura constant i bastant calenta per a assegurar l‘eliminació de la Legionel·la i altres organismes.

6. En tractar-se d’un sistema físic, no aporta productes químics a l’aigua de consum humà. Aquest fet comporta en si mateix una sèrie d’avantatges: no altera les propietats físic-químiques de l’aigua, no aporta subproductes que després s’haurien de neutralitzar abans del seu abocament al clavegueram i no provoca deterioració en les instal·lacions.

7. Elimina algunes de les operacions de manteniment recollides en la normativa vigent de prevenció de legionel·losi.

8. Aporta un estalvi d’aigua i de gas.

Sí esteu interessats en com funcionen els nostres equips, feu-vos un volt per la nostra web.

Legiopack LG14 solar acabat a fàbrica, llest per la seva expedició.