A punt per inaugurar la nova Clínica Girona.

La Clínica Girona va ser la primera clínica de la ciutat de Girona fundada el 1934. Ara està integrada a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

El sector sanitari va canviant i des del 2007 a Clínica Girona tenien el projecte de construir una nova clínica més gran i que incorporés els últims avenços tecnològics. Començada la construcció que triplica l’espai de la clínica amb un edifici de 10 plantes (3 subterrànies), irromp la pandèmia de Covid-19 que ha endarrerit uns mesos l’acabament de l’obra.

L’edifici incorpora innovacions arquitectòniques que contribueixen a un estalvi energètic i més sostenibilitat.

Dintre d’aquestes innovacions de més eficiència i innovació tecnològica, els serveis generals de la clínica han escollit l’equip Legiopack pel tractament, control i eliminació de la legionel·la a la seva instal·lació d’ACS.

Dos equips model LEGIOPACK LG08 solar donen servei a la clínica Girona. Cada un d’aquests equips requereix d’una potència mínima  en primari de 230 kW, amb un volum de 240 litres per unitat de pasteurització i que produeix en punts de consum, 7,91 m3/h de cabal d’aigua calenta sanitària a 40 °C. Les temperatures de pasteurització arriben als 70 °C i les de distribució a 55/60 °C.

Cada equip fa unes mides de 2100 mm d’alçada, per 1910 mm de longitud i 1050 mm d’amplada.

Sala de calderes de la nova clínica Girona amb dos bescanviadors pel preescalfament de l’aigua.