Objectius de la nova norma RD487/2022, del 21 de juny per la prevenció i control de la legionel·losis.

Com el decret anterior, el 865/2003, aquest nou Reial decret 487/2022, del 21 de juny, vigent a partir del 2 de gener del 2023, té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi per a la protecció de la salut humana.

Amb aquesta nova norma, el Ministeri de Sanitat, pretén actualitzar la normativa a l’estat actual de la ciència i informació epidemiològica que s’ha produït des del 2003. També pretén tenir en compte tota l’experiència acumulada tant en l’aplicació de la normativa com en l’après en l’àmbit epidemiològic i ambiental amb els casos i brots sorgits, posant l’accent que és necessari continuar investigant tant en la proliferació de la Legionel·la, com en tots els procediments possibles per a la seva eliminació de la forma més eficaç possible, per a incorporar tots aquests avanços en les successives noves normatives que sorgeixin.

Amb aquest Reial Decret 487/2022 del 21 de juny, es realitzen actualitzacions profundes en l’anàlisi de riscos, presa de mostres i actualització en la formació del personal, aclarint-se els dubtes o inseguretats jurídiques que va provocar l’aplicació de la norma UNE 100030:2017 en diferents aspectes. Hem d’afegir que sens dubte la publicació d’aquesta nova norma UNE va ser un revulsiu i un punt a tenir en consideració, important, per a acabar d’una vegada amb la redacció del nou RD 487/2022.

El Ministeri ha contemplat totes les millores tècniques, totes les noves mesures de gestió del risc , així com les innovacions necessàries per a un control de les instal·lacions o equips susceptibles de produir legionel·losis

La norma s’aplicarà tant a instal·lacions en edificis, mitjans de transport, instal·lacions recreatives, instal·lacions urbanes, o d’ús sanitari o terapèutic i qualsevol instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i sigui susceptible de produir aerosols que puguin suposar un risc per a la salut. Com en l’anterior normativa quedaran excloses (excepte indicació de l’autoritat sanitària), les instal·lacions situades en edificis d’habitatges.