Equip Sanipack per la nova residència d’Orpea a Manresa.

La companyia Orpea ha aconseguit la titularitat de la residència de la Gent gran impulsada inicialment per Sanitas Mayores a Manresa.

Situada al Carrer Concòrdia, es posarà en marxa ben aviat el nou edifici amb 195 places distribuïdes en 170 habitacions, on es donarà una atenció especialitzada i personalitzada a persones d’edat avançada.

Per la producció de calefacció i ACS lliure de legionel·la a la instal·lació i un cop acabada l’obra, es posa en marxa un equip Sanipack de l’empresa Micronela.

Com a detalls tècnics dels components interiors assenyalar que l’equip disposa de 3 calderes d’alta eficiència Rendamax R0120, un bescanviador de transferència, un de pasteurització, un de reserva, un d’aigua preescalfada i un altre per la calefacció amb energia solar de 135 kW.

Disposa també d’un acumulador d’inox 320 lts, un dipòsit d’agulla, 1 v3v per la zona de calefacció amb bomba doble i una vàlvula mescladora. També d’una v3v per escalfar el circuit de la calefacció per energia solar o caldera i un comptador d’aigua freda.

Es tracta d’un equip molt complet, instal·lat al terrat de l’edifici amb el qual assegurem un confort en tot moment del subministrament tant de l’ ACS com de la calefacció a la instal·lació i amb la tranquil·litat que l’aigua sanitària està tractada en continu per eliminar la legionel·la creant així un entorn saludable i segur.

Visiteu la nostra web, hi trobareu tota la informació que necessiteu.

Sanipack instal·lat al terrat de l’edifici, durant la seva posta en marxa.