Legiopacks a la residència Pallars de Barcelona.

Ara fa uns mesos, vàrem posar en marxa 5 equips Legiopack, instal·lats a la Residència d’estudiants Pallars de Barcelona.

Es tracta de:

1 equip model LEGIOPACK LG08 solar que requereix una potència mínima en primari de 230 kW, amb un volum de 240 litres per unitat de pasteurització i produeix en punts de consum, 7,91 m³/h de cabal d’aigua calenta sanitària a 40 °C.

i

4 equips pasteuritzadors model Base LG11 solar. Amb una potència mínima en primari de 313 kw i una unitat de pasteurització de 320 lts, produeix un cabal ACS a 40 °C lliure de legionel·la de 10,77 m³/h cadascun.

Val a dir que l’utilització dels equips Legiopack, és senzilla i són equips complement automatitzats. Disposen d’equips de control i de vigilància que són visibles del punt de control de la instal·lació.

Hi ha una sèrie de requisits a tenir en compte pel bon funcionament de l’equip:

– temperatura de l’aigua d’entrada a 45-50 °C

– pressió, aigua: 6 bars màxim

– duresa d’aigua: menys de 15ºF

– temperatura primàri: 80-65ºC

També cal que la potència de les calderes sigui l’adequada. La xarxa ha d’estar bé, ha de funcionar correctament i estar equilibrada per tal d’assegurar la circulació  correcta de l’ACS a tota aquesta xarxa.

Cal promoure uns manteniments periòdics que són indispensables per una bona conservació de totes les prestacions de l’equip. Aquests manteniments són senzills en els equips Legiopack. Una visita anual és molt recomanable per comprovar el funcionament de tots les components dels equips. És important valorar a cada visita el rendiment dels bescanviadors per, si fa falta valorar la neteja i desinfecció d’aquests., depenent igualment de la qualitat de l’aigua de la zona.

Rellevant comentar que els equips funcionen dintre del sistema districlima. Què és això?

Sistema de climatització i escalfament de l’aigua a través de Districlima, és un projecte creat per a la construcció sostenible de xarxes urbanes de distribució de calor i fred per a la seva utilització en calefaccions, climatització i aigua calenta sanitària que aprofita l’energia que desprèn el vapor d’aigua de la incineradora de Sant Adrià.

La Rda està construïda a pocs km d’aquesta incineradora.

Amb aquests equips ens assegurem que els equips tracten en continu l’aigua de la instal·lació, assegurem a la residència tenir l’ aigua calenta sanitària lliure de legionel·la, tenint així un entorn saludable i segur pels seus residents.

5 bases Legiopack a punt de sortir cap a l’instal·lació.