Una base Legiopack per la Rda. assistida i centre de dia Llevant de Tarragona.

La residencia LLevant de Tarragona que és un centre geriatric assistit i amb un centre de día, instal·la pel control i prevenció de la Legionella una Base Legiopack LG08 i un bescanviador de reserva , IT H3/58 al  seu centre.

La Residencia que té planta baixa més tres pisos,  permet l’ingrès de 120 usuaris  en  40 habitacions individuals i 40 de dobles.

L’equip instal·lat és un model Base LEGIOPACK LG08 que requereix d’una potència mínima en primari de 230 kW, amb un volum de 240 litres per unitat de pasteurització i produeix en punts de consum, 7,91 m³/h de cabal d’aigua calenta sanitària a 40 °C.  

Parlem d’un sistema de pasteurització en continu i amb una producció  semi instantània d’aigua calenta sanitària.  Tractem l’aigua tèrmicament, sense additius químics i sense alterar les propietats físicoquímiques de l’aigua.  La desinfecció de l’aigua ja hem dit que es fa de forma contínua en un punt específic del circuit on l’aigua entra i retorna al sistema.  De manera automàtica,  la mantenim a una temperatura constant i prou escalfada per assegurar l’eliminació de la Legionel·la i altres organismes.

L’aparell ja està en marxa i en ple funcionament.

Base Legiopack i bescanviador de reserva a sala de màquines Rda. Llevant