Pla d’Autocontrol. Definim els criteris de control del punts de control crítics de la instal·lació.

  Com ben sabeu, a Micronela estem especialitzats en l'elaboració dels Plans d'Autocontrol de les instal·lacions, entre altres dels serveis que oferim.   Per realitzar un bon Pla d'Autocontrol, és molt important definir quins seran els criteris de control dels PCC (punts de control crítics). Aquests són aquells que ens permetran establir la frontera entre un aigua capaç de transmetre legionel·la i que per tant és perillosa per a la nostra salut i un aigua