Nou informe 2019 de la legionel·losi a Europa.

El Centre Europeu per a la prevenció i Control de les malalties (ECDC Europa) ha publicat un nou estudi epidemiològic anual de la legionel·losi a la UE amb les dades del 2019.

La legionel·losi és un problema de salut pública que contínua augmentant des de 2013, any rere any. Es tracta no obstant això d’una malaltia infra diagnosticada i amb una incidència molt major a la qual es declara entre els països de la UE on a més existeix una gran disparitat de casos entre països.

Precisament l’últim informe anual de la ECDC sobre vigilància de la legionel·losi indica que malgrat ser una malaltia poc comuna representa una morbiditat i mortalitat important a Europa.

Dels casos notificats en 2019, com en anys anteriors, s’arriba a la conclusió que la majoria de casos són esporàdics, adquirits en la comunitat i majoritàriament afecten homes majors de 65 anys.

És indispensable que uns certs països millorin les seves taxes de notificació, i els seus diagnòstics que són molt baixos ja que hi ha una gran disparitat de casos notificats en els diferents països de la UE. França, Alemanya, Itàlia i Espanya representen el 71% dels 11298 casos notificats en 2019, mentre que només representen el 50% de la població de la UE.

I perquè ens trobem que hi ha un augment sostingut de casos? Diversos factors han de veure en això, un dels factors són els canvis en les polítiques i sistemes de vigilància de la legionel·losi, altres factors, l’envelliment de la població, un altre, l’augment dels viatges (especialment de persones majors de 65 anys). Canvis climatològics, també afecten l’evolució del bacteri Legionel·la en el mitjà i per tant un augment de les situacions d’exposició a aerosols contaminats una vegada entren en les xarxes d’ACS.

Parlant de viatges, l’augment des del 2018 dels casos de legionel·losis en viatge va ser del 2%. Els països amb més casos notificats van ser Itàlia (28%), França (15%) i Espanya (7%). La gent es va contagiar en hotels (79%), apartaments (7%) i càmpings (6%).

És per això que és molt important tenir els establiments turístics amb les revisions i neteges al dia tal com indica la normativa vigent.

A Micronela podeu trobar l’ajuda necessària per a determinar quin tipus d’actuacions són precises en les vostres instal·lacions. Contacteu-nos!