El PSL ( Pla sanitari enfront la Legionel·la) al Reial decret 487/2022 del 21.6.

El nou Pla Sanitari enfront de la Legionel·la (PSL) que s’esmenta en el nou Reial decret està fonamentat en les recomanacions de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i està basat en una avaluació de riscos.

És a dir el PSL haurà de comptar amb:

1. Avaluació de riscos on s’identifiquin els perills, s’identifiquin els riscos, es determinin els punts crítics i finalment es descriguin les mesures correctores i la seva posterior verificació de la seva eficàcia.

2. Mesures de control i verificació.

3. Gestió i comunicació.

4. Avaluació contínua del PSL

S’indica en el RD487/2022 que fins que el PSL no estigui adequadament dissenyat i validat mitjançant dades o resultats que demostrin la seva eficàcia, s’haurà de mantenir el PPCL en la instal·lació.

De quines instal·lacions estem parlant? Especialment de centres sanitaris, sociosanitaris i penitenciaris.

És obligatòria la seva implantació? No, no és obligatòria, però sí fortament recomanada.

Des del Ministeri han anunciat, que davant dels dubtes i preguntes que ha generat aquest PSL, es procedirà a crear un grup de treball específic per a realitzar una guia sobre com implementar l’execució d’un PSL correctament.