Pla d’autocontrol. Un altre punt important, la identificació dels perills.

Dèiem fa un temps quan definíem “perill” que és la condició que es pot donar en una instal·lació i que provoca que l'aigua que circula per ella no sigui segura per a l'usuari pel que fa a la seva capacitat de transmetre la legionel·la.   Hi ha tres qüestions primordials a analitzar per identificar els perills d'una instal·lació:   1. Entrada de legionel·la en el circuit d'aigua. 2. Colonització i multiplicació del bacteri fins a