Avantatges del pasteuritzador LEGIOPACK versus el sistema d’acumulació.

La implantació de l’equip LEGIOPACK, suposa una sèrie d’avantatges respecte a qualsevol altra possible solució convencional .

 

1.1 . Sistema instantani de producció d’aigua calenta sanitària .

 

Les instal·lacions d’ACS sense dipòsit acumulador , anomenades comunament sistemes instantanis , generen aigua calenta en el moment de la demanda . Aquest tipus d’instal·lacions són considerades en el RD865 / 2003 , de 4 de juliol, com ” instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de Legionel·la “ .

 

1.2. Tractament en continu de l’aigua.

 

L’article 6 del RD865/2003, de 4 de juliol, fa referència a les “Mesures preventives: principis generals”. Es basa en dos principis fonamentals, sent el segon d’ells “evitar les condicions que afavoreixen la supervivència i multiplicació, mitjançant el control de la temperatura de l’aigua i la desinfecció contínua de la mateixa”. 

 

La principal característica del sistema físic LEGIOPACK és la producció d’ACS pasteuritzada a 70ºC durant un mínim de 2 minuts per a l’eliminació de la legionel·la. Es pasteuritza constantment tot l’aigua d’entrada freda o precalentada de manera que s’impedeix una possible contaminació per aquest mitjà del bacteri a la nostra xarxa interna de distribució.

 

També, com a principal funció preventiva, tot el retorn provinent de la xarxa interna de l’hospital, és sotmès també a l’esmentada pasteurització. És molt important eliminar tots els trams morts de la xarxa, on no circuli correctament l’aigua.

 

1.3.Reducció de les operacions de manteniment.

 

La legislació vigent obliga a realitzar una sèrie d’actuacions que podem reduir adoptant aquest sistema. Si no tenim acumuladors, podem evitar-nos:

 

– revisar diàriament la temperatura de cada dipòsit

– purgar setmanalment els dipòsits d’acumulació

– revisar trimestralment l’estat de neteja i conservació de cada dipòsit

– realitzar anualment una neteja i desinfecció dels dipòsits i realitzar una anàlisi de Legionel·la spp en la purga de cada acumulador.

 

1.4. Reducció dels costos energètics i estalvi d’aigua.

 

El propi funcionament semi-instantani dels equips LEGIOPACK, suposen un important estalvi energètic respecte a un procés convencional de producció d’aigua calenta sanitària.

 

La implantació del sistema LEGIOPACK suposaria un estalvi important al no haver d’escalfar constantment el volum dels acumuladors de la instal·lació, sinó que només s’escalfaria el volum d’aigua que es consumeix. Per tant, no existeixen sobrecost de consum energètic.

 

També es produeix un estalvi d’aigua en suprimir-se una sèrie d’actuacions que vénen intensificades sobretot per la neteja anual i la revisió trimestral d’acumulació, així com les purgues setmanals dels mateixos.

 

Com es pot observar la instal·lació d’un sistema LEGIOPACK versus un sistema d’acumulació és més eficient energèticament parlant, no usa additius de cap tipus, per tant és un sistema ecològic i la inversió del qual es veurà amortitzada en un termini breu.

 

Contactar-nos, si us interessa que us explicarem tot això amb major detall. Estem a la vostra disposició.