Modificacions al RD487/2022 del 21 de juny, sobre la prevenció i control Legionel·la.

Com ja us vàrem informar  en el blog del mes d’Abril, el Ministeri de Sanitat vista la necessitat d’adequar la norma després d’aquest any d’implementació, va iniciar la tramitació d’una consulta pública (ja finalitzada) a fi de recaptar opinions, principalment d’empreses, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’unes modificacions de la seva norma.

Principalment s’han trobat una sèrie de problemes en la posada en marxa de la norma que es pretenen resoldre amb aquestes modificacions.

Entre altres coses els punts a tractar són:

  • Qüestió responsabilitats instal·lació. De qui realment?. Sobretot en les instal·lacions en les quals s’identifica el propietari/titular de la instal·lació i un segon, persona física o jurídica diferent al titular.
  • La responsabilitat dels Laboratoris en la presa de mostres. En la norma aquestes han de fer-se per o sota la responsabilitat exclusiva del Laboratori que realitza l’assaig de Legionel·la mitjançant cultiu.  Realment el laboratori es qui milor coneix la instal·lació?
  • A causa de la situació de sequera en la qual ens trobem immersos des de fa temps es vol veure la possibilitat de mantenir l’aigua el màxim de temps possible en les instal·lacions (en les quals sigui possible sanitàriament parlant) per a no procedir al buidatge total de la mateixa i que la neutralització després de la neteja i desinfecció es realitzi pel consum.

Entretant el Ministeri ha posat a disposició un document sobre les «Respostes a les qüestions més freqüents formulades sobre el RD487/2022 del 21 de juny» que us adjuntem per si pot ser del vostre interès.