Avantatges del pasteuritzador LEGIOPACK versus el sistema d’acumulació.

La implantació de l'equip LEGIOPACK, suposa una sèrie d'avantatges respecte a qualsevol altra possible solució convencional .   1.1 . Sistema instantani de producció d'aigua calenta sanitària .   Les instal·lacions d'ACS sense dipòsit acumulador , anomenades comunament sistemes instantanis , generen aigua calenta en el moment de la demanda . Aquest tipus d'instal·lacions són considerades en el RD865 / 2003 , de 4 de juliol, com " instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i

Utilització, manteniment i recomanacions en l’us del pasteuritzador LEGIOPACK.

El sistema físic LEGIOPACK per a la producció d'ACS i per al tractament i control de la legionel·la, basat en la pasteurització ininterrompuda de l'ACS funciona de forma permanent sense necessitat de manipulació humana.   La seva utilització és senzilla ja que es tracta d'un conjunt completament automatitzat, entre altres elements disposa d'una central electrònica que és la que regula la temperatura de pasteurització de l'equip i la temperatura de sortida a distribució.   El manteniment

Xerrada a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. El pasteuritzador de l’aigua sanitària.

Avui serem a l'Agència de Salut Pública de Catalunya per a fer un curs sobre mètodes de tractament de l'aigua de consum i sanitària, presentant les noves tecnologies de tractament de la legionel·la que es troben al mercat actualment.   Parlarem del "Pasteuritzador", sistema físic pel tractament de la legionel·la a les xarxes d'aigua sanitària.   Aquest és un mètode que coneixem bé, ja que s'ajusta al tipus de funcionament de l'equip que comercialitzem a

El pasteuritzador LEGIOPACK i l’eficiència energètica .

Ahir, dia 5 de març, es va celebrar el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. Aquest dia doncs es converteix en una data propícia per a la reflexió sobre les actuacions en matèria d'energia i medi ambient, amb el que es pretén conscienciar sobre l'ús que li donem a l'energia i analitzar la forma més apropiada i eficient per utilitzar-la en el futur.   Aquest dia commemora la primera conferència internacional d'Eficiència Energètica que es va celebrar

Nous protocols per a la prevenció i control de la legionel·losi a Catalunya?. Modificacions del D352/2004.

La normativa vigent a Catalunya per la qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi és el Decret 352/2004, de 27 de juliol. L'any passat a Catalunya, hi varen haver uns 20 brots de legionel·losi amb més de 100 persones afectades. Especialment virulent va ser el brot de Sabadell i Ripollet on van morir 10 persones i més de 48 varen resultar afectades entre setembre i octubre. Arran d'aquest